Tietoevry
Web Services for Tietoevry Transaksjonsmotor
 

Dokumentasjon og FAQ for integrasjon

Tilgjengelige tjenester

Tjeneste Datakilde Beskrivelse Versjon WSDL XML Schema Dokumentasjon
Brukerinfo Informasjon relatert til bruker, bl.a. debiteringsgrunnlag.   Brukerinfo.wsdl Brukerinfo.xsd Brukerinfo.xsd
Brukersesjon   Inn- og avlogging. Felles datatype for SOAP Header: Brukersesjon   Brukersesjon.wsdl Brukersesjon.xsd Brukersesjon.xsd
-   Felles datatype for SOAP Header: Transaksjon     Transaksjon.xsd Transaksjon.xsd
-   Felles datatype for SOAP Body: feil     Feil.xsd Feil.xsd
 
Aaregisteret NAV Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 2015-09-21 Aareg.wsdl Aareg.xsd Aareg.xsd
Ajour ErgoGroup Datavask 2007-11-07 Ajour.wsdl Ajour.xsd Ajour.xsd
Autosys Statens vegvesen Det Sentrale Motorvognregisteret 2008-02-11 Autosys.wsdl Autosys.xsd Autosys.xsd
Autosys Statens vegvesen Det Sentrale Motorvognregisteret 2010-07-19 DetSentraleMotorvognregisteret.wsdl DetSentraleMotorvognregisteret.xsd DetSentraleMotorvognregisteret.xsd
Autosys Statens vegvesen Det Sentrale Motorvognregisteret(ny) 2013-08-06 DetSentraleMotorvognregisteret.wsdl DetSentraleMotorvognregisteret.xsd DetSentraleMotorvognregisteret.xsd
Autosys Statens vegvesen Motorvogndata 2022-03-15 MotorvognData.wsdl MotorvognData.xsd MotorvognData.xsd.xhtml
Back Office ErgoGroup Rapporter fra Back Office 2007-11-07 BackOffice.wsdl BackOffice.xsd BackOffice.xsd
BisnodeNOGI Bisnode Gjeldsopplysninger 2020-03-01 BISNOGI.wsdl BISNOGI.xsd BISNOGI.xsd
BringDialog Posten AS Søk etter personer, foretak eller telefon. 2015-06-01 BringDialog.wsdl BringDialog.xsd BringDialog.xsd
Bruktbilverdi Rødboka AS Verdi på bruktbil 2012-08-27 Bruktbilverdi.wsdl Bruktbilverdi.xsd Bruktbilverdi.xsd
DB Online Dun & Bradstreet Norge Kredittopplysninger 2006-10-07 DBOnline.wsdl DBOnline.xsd DBOnline.xsd
Det sentrale folkeregister EVRY Personopplysninger 2015-08-10 DetSentraleFolkeregister1_4.wsdl DetSentraleFolkeregister1_4.xsd DetSentraleFolkeregister1_4.xsd
DSF Masseoppslag EDB ErgoGroup DSF Masseoppslag 2015-08-10 DSFMasseoppslag1_4.wsdl DSFMasseoppslag1_4.xsd DSFMasseoppslag1_4.xsd
eTinglysning Løsøre Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene 2014-05-26 eTinglysningLoesoere.wsdl eTinglysningLoesoere.xsd eTinglysningLoesoere.xsd
European Business Register Brønnøysundregistrene Opplysninger om europeiske foretak 2014-03-19 EBR.wsdl EBR.xsd EBR.xsd
European Business Register Brønnøysundregistrene Opplysninger om europeiske foretak 2008-05-07 EBR.wsdl EBR.xsd EBR.xsd
Eiendomsregisteret 2.2 Norsk eiendomsinformasjon Opplysninger om norske eiendommer 2012-08-27 EDROnline.wsdl EDROnline.xsd EDROnline.xsd
Eiendomsregisteret 2.2 Norsk eiendomsinformasjon Opplysninger om norske eiendommer (versjon 2017-01-23) 2017-01-23 EDROnline.wsdl EDROnline.xsd EDROnline.xsd
Eiendomsverdi Eiendomsverdi Verdivurdering av eiendommer 2006-10-07 Eiendomsverdi.wsdl Eiendomsverdi.xsd Eiendomsverdi.xsd
Eiendomsverdi 3.0 Eiendomsverdi Verdivurdering av eiendommer 2009-09-28 Eiendomsverdi3.wsdl Eiendomsverdi3.xsd Eiendomsverdi3.xsd
Enhets- og foretaksregisteret Brønnøysundregistrene Grunndata, bestilling, indekssøk 2012-08-27 EnhetForetak.wsdl EnhetForetak.xsd EnhetForetak.xsd
Experian Prokura/Signaturrett Experian Prokura/Signaturrett (Fra Experian) 2017-01-06 ExperianSPC.wsdl ExperianSPC.xsd ExperianSPC.xsd
Filematch ErgoGroup Inn- og utmeldinger av objekter til ajourhold person 2013-02-04 AjourDSF.wsdl AjourDSF.xsd AjourDSF.xsd
Filematch ErgoGroup Inn- og utmeldinger av objekter til ajourhold person 2022-04-01 AjourDSF.wsdl AjourDSF.xsd AjourDSF.xsd
Filematch ErgoGroup Inn- og utmeldinger av objekter til ajourhold foretak 2013-02-15 AjourEnhetForetak.wsdl AjourEnhetForetak.xsd AjourEnhetForetak.xsd
Gjeldsregisteret Gjeldsregisteret Opplysninger om gjeld 2019-01-01 GRAS.wsdl GRAS.xsd GRAS.xsd
InfoGjeld Flere Opplysninger om gjeld 2020-02-01 InfoGjeld.wsdl InfoGjeld.xsd InfoGjeld.xsd
InfotorgPerson ErgoGroup Personopplysninger 2012-08-27 InfotorgPerson.wsdl InfotorgPerson.xsd InfotorgPerson.xsd
InfotorgKjøretøy EVRY Kjøretøyopplysninger 2020-09-25 InfotorgKjoeretoey.wsdl InfotorgKjoeretoey.xsd InfotorgKjoeretoey.xsd.xhtml
InfotorgEiendom EVRY Koordinatopplysninger 2013-11-22 InfotorgEiendom.wsdl InfotorgEiendom.xsd InfotorgEiendom.xsd.xhtml
InfotorgForetak EVRY Foretakopplysninger 2015-12-01 InfotorgForetak.wsdl InfotorgForetak.xsd InfotorgForetak.xsd.xhtml
Intet til utlegg Brønnøysundregistrene Intet til utlegg / utleggstrekk 2011-08-08 IntetTilUtlegg.wsdl IntetTilUtlegg.xsd IntetTilUtlegg.xsd
Lekdommer ErgoGroup Lekdommer 2008-11-05 Lekdommer.wsdl Lekdommer.xsd Lekdommer.xsd
Løsøreregisteret Brønnøysundregistrene Heftelser, dagbokutskrift, panteattester, ektepakt, indekssøk 2012-08-27 LoesoereOnline.wsdl LoesoereOnline.xsd LoesoereOnline.xsd
Multisøk ErgoGroup Parallelt søk i flere datakilder 2012-08-30 Multisoek.wsdl Multisoek.xsd Multisoek.xsd
NorskGjeldsinformasjon FinansNorge Gjeldsopplysninger 2020-03-01 NOGI.wsdl NOGI.xsd NOGI.xsd
OFV Bildata Opplysningsrådet for Veitrafikken AS Priser på nye biler 2016-03-03 OFVBildata.wsdl OFVBildata.xsd OFVBildata.xsd
Opplysningen® 1881 Opplysningen® 1881 Oppslag på telefonabonnenter 2006-10-07 Opplysningen1881.wsdl Opplysningen1881.xsd Opplysningen1881.xsd
Postens adresseregister Posten Norge Søk på alle gater og adresser i Norge 2006-10-07 Adresseregisteret.wsdl Adresseregisteret.xsd Adresseregisteret.xsd
Prokura Signatur Brønnøysundregistrene Tjeneste for å hente ut Prokura- eller Signaturbestemmelser fra Brønnøysundregistrene. Tjenesten leverer også fødselsnummer og navn på personer som er registrert med prokura- eller signaturrett. 2019-09-23 ProkuraSignatur.wsdl ProkuraSignatur.xsd ProkuraSignatur.xsd
Reelle rettighetshavere T-Rank Finn reelle rettighetshavere i selskaper. 2011-09-16 ReelleRettighetshavere.wsdl ReelleRettighetshavere.xsd ReelleRettighetshavere.xsd
Reelle rettighetshavere T-Rank Finn reelle rettighetshavere i selskaper. 2019-05-13 ReelleRettighetshavere.wsdl ReelleRettighetshavere.xsd ReelleRettighetshavere.xsd
Reelle rettighetshavere T-Rank Finn reelle rettighetshavere i selskaper. 2020-03-05 ReelleRettighetshavere.wsdl ReelleRettighetshavere.xsd ReelleRettighetshavere.xsd
Sammensatte Rapporter Flere Pengeheftelser og eiendeler, Multisøk Person, Ligningsrapport Stor, Totalrapport Person, Betalingsanmerkninger, Fast eiendom og Borett, Firmaattest på skjerm, Brønnøysundrapporten, Grunnbok fast eiendom, Grunnbok fast eiendom utvidet, Hjemmel og pengeheftelser, Boligverdirapport, Bilrapport, Bilrapport utvidet, Inkassorapporten 2012-08-30 SammensatteRapporter.wsdl SammensatteRapporter.xsd SammensatteRapporter.xsd.xhtml
Sammensatte Rapporter Flere Pengeheftelser og eiendeler, Multisøk Person, Ligningsrapport Stor, Totalrapport Person, Betalingsanmerkninger, Fast eiendom og Borett, Firmaattest på skjerm, Brønnøysundrapporten, Grunnbok fast eiendom, Grunnbok fast eiendom utvidet, Hjemmel og pengeheftelser, Boligverdirapport, Bilrapport, Bilrapport utvidet, Inkassorapporten, Insurance Data Report 2017-11-09 SammensatteRapporter.wsdl SammensatteRapporter.xsd SammensatteRapporter.xsd.xhtml
Skattedirektoratet Likningsopplysninger Privat Likningsopplysninger for Private 2018-06-01 LikningsopplysningerPrivat.wsdl LikningsopplysningerPrivat.xsd LikningsopplysningerPrivat.xsd
Skattedirektoratet Likningsopplysninger Offentlig Likningsopplysninger for Offentlige 2018-06-01 LikningsopplysningerOffentlig.wsdl LikningsopplysningerOffentlig.xsd LikningsopplysningerOffentlig.xsd
Småbåtregisteret Redningsselskapet Småbåtregisteret 2012-02-23 Smaabaatregisteret.wsdl Smaabaatregisteret.xsd Smaabaatregisteret.xsd
Telefonkatalogen Bedrift Eniro Kontaktinformasjon 2011-07-08 TelefonkatalogenBedrift.wsdl TelefonkatalogenBedrift.xsd TelefonkatalogenBedrift.xsd.xhtml
Test Test av Transaksjonsmotor   Test.wsdl Test.xsd Test.xsd
Tinglysing v3 ErgoGroup Tjeneste for tinglysing, brukt av Financial Services (i produktet EDB Kreditt). Integerer med tjeneste fra Norsk Eiendomsinformasjon. 2014-01-09 Tinglysing.wsdl Tinglysing.xsd Tinglysing.xsd
Tinglysing v5 ErgoGroup Tjeneste for tinglysing, brukt av Financial Services (i produktet EDB Kreditt). Integerer med tjeneste fra Norsk Eiendomsinformasjon. 2016-02-01 Tinglysing.wsdl Tinglysing.xsd Tinglysing.xsd
Tinglysing v6 ErgoGroup Tjeneste for tinglysing, brukt av Financial Services (i produktet EDB Kreditt). Integerer med tjeneste fra Ambita. 2017-06-08 Tinglysing.wsdl Tinglysing.xsd Tinglysing.xsd
Masterdata EVRY Inn- og utmeldinger av objekter til Masterdata. 2016-06-15 Masterdata.wsdl Masterdata.xsd Masterdata.xsd

Fargeforklaring
Tekst - det finnes en nyere versjon av tjenesten.

Merk at dokumentasjonen foreligger som XHTML. Det anbefales å benytte en nettleser som håndterer XHTML korrekt, f.eks. Firefox.

Alle tjenestene kan testes vha. en egen testklient.